Przedsiębiorca składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązany jest wskazać takie adresy jak: adres zamieszkania, adres miejsca zameldowania wnioskodawcy, główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń, dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej, adres pełnomocnika.

Po zmianie któregokolwiek z powyższych adresów, nie tylko związanych z prowadzoną działalnością, ale i prywatnych, osoby prowadzące działalność muszą liczyć się z koniecznością poinformowania o tym fakcie szeregu instytucji. Ich ilość oraz sposób w jaki należy dostarczyć do nich informacje zależny jest od tego jaki adres uległ zmianie. Analogicznie sytuacja wygląda przy spółce cywilnej oraz jej wspólnikach, oni również muszą aktualizować dane adresowe, zarówno swoje jak i spółki. Sposób przekazywania tych informacji do instytucji jest zależny od zmieniającego się adresu oraz od samej instytucji, do której adresowany jest wniosek.

mb2
t

Przedsiębiorca składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązany jest wskazać takie adresy jak: adres zamieszkania, adres miejsca zameldowania wnioskodawcy, główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń, dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej, adres pełnomocnika.

Po zmianie któregokolwiek z powyższych adresów, nie tylko związanych z prowadzoną działalnością, ale i prywatnych, osoby prowadzące działalność muszą liczyć się z koniecznością poinformowania o tym fakcie szeregu instytucji. Ich ilość oraz sposób w jaki należy dostarczyć do nich informacje zależny jest od tego jaki adres uległ zmianie. Analogicznie sytuacja wygląda przy spółce cywilnej oraz jej wspólnikach, oni również muszą aktualizować dane adresowe, zarówno swoje jak i spółki. Sposób przekazywania tych informacji do instytucji jest zależny od zmieniającego się adresu oraz od samej instytucji, do której adresowany jest wniosek.

mb2
t

Przedsiębiorca składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobowiązany jest wskazać takie adresy jak: adres zamieszkania, adres miejsca zameldowania wnioskodawcy, główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń, dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej, adres pełnomocnika.

Po zmianie któregokolwiek z powyższych adresów, nie tylko związanych z prowadzoną działalnością, ale i prywatnych, osoby prowadzące działalność muszą liczyć się z koniecznością poinformowania o tym fakcie szeregu instytucji. Ich ilość oraz sposób w jaki należy dostarczyć do nich informacje zależny jest od tego jaki adres uległ zmianie. Analogicznie sytuacja wygląda przy spółce cywilnej oraz jej wspólnikach, oni również muszą aktualizować dane adresowe, zarówno swoje jak i spółki. Sposób przekazywania tych informacji do instytucji jest zależny od zmieniającego się adresu oraz od samej instytucji, do której adresowany jest wniosek.