13.00 – 14.00 Joanna Bortlik
5 Żywiołów Wszechświata i wpływ na nasze życie. Tradycyjna Medycyna Chińska we współczesnym świecie.

Kiedy zaczynamy chorować? W chwili przekroczenia granicy harmonii w naszym ciele. Wpływ negatywnych czynników sprawia, że harmonia w naszym organizmie słabnie. Jeżeli negatywny stan trwa dłużej, organizm przechodzi do stanu przewlekłego, stałej dysharmonii. Głęboki niedobór energetyczny i dysharmonia przejawiają się syndromem przemęczenia i szeregiem innych poważnych chorób.

Początki dysharmonii i choroby rozpoczynają się zawsze w zaburzeniach energetyki organizmu. Bez odpowiedniej ilości energii nic nie działa prawidłowo,nic nie jeździ, nic się nie porusza. Dlaczego więc świat biologiczny miałby być wyjątkiem, dlaczego nie miałyby w nim rządzić prawa energii? Chodzi o zrozumienie podstawowej zasady egzystencji człowieka i życia we wszechświecie. Nawet wszechświat nie może istnieć bez energii! Dawne cywilizacje wychodziły z takiego założenia już przed tysiącami lat. Ich naturalna wiedza i sposoby regeneracji człowieka funkcjonowały na wysokim poziomie, nie tylko na wschodzie.
Chińczycy posiedli wiedzę o strukturze energetycznej człowieka, i wiedzieli, że dokładnie tak, jak istnieje obieg krwionośny czy limfatyczny, organizm ludzki posiada również obieg energetyczny. Właśnie ten obieg tworzy 5 żywiołów – 5 energii. Według nauk starożytnych Chińczyków we wszechświecie istnieje pięć podstawowych typów energii, które wpływają na jego skład,współpracę energetyczną planet, a w efekcie również Ziemi. Chińczycy znaleźli na naszej planecie ich jakościowo zgodne symboliczne oznaki, wyrażone pięcioma elementami – ogień, woda, metal, drzewo i ziemia. Pięć elementów odzwierciedla się w różnych oznakach świata materialnego, tak samo jak w życiu człowieka. Człowiek (mikrokosmos) jako element wszechświata (makrokosmosu) łączy w sobie wszystkie pięć elementów w określonych kombinacjach. One wpływają na jego równowagę psychiczną, emocjonalną i stan zdrowia. Jednak zawsze muszą pozostawać w harmonii…

Inwestycja:
10 zł/os

Możliwy udział w prelekcji po wykupieniu karnetu na Dni Otwarte:
50 zł/os – 1 dzień, 65 zł/os – 2 dni