[FM_form id=”2″]

Ciało zna odpowiedź – rzecz o kinezjologii

Każda informacja zapisywana jest w pamięci komórkowej ciała i tam zostaje przechowywana. Negatywne emocje wywołane przez nieprzyjemne doświadczenia blokują przepływ energii na poziomie mózgu i odpowiedniej części ciała. W rezultacie pojawiają się dysfunkcje fizyczne i psychiczne, brak komunikacji pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgu, a także pomiędzy przednią i tylną częścią mózgu, zaś lęk i strach programuje w mózgu „białe plamy”.
Przy zastosowaniu tej metody zostają skutecznie odblokowane przeżycia, negatywne emocje, traumatyczne wydarzenia.
Podczas prelekcji poznacie skuteczne i proste sposoby „rozmowy” z ciałem. Czy mam to zrobić? Czy to jest dla mnie dobre? Ciało zawsze zna odpowiedź!

Inwestycja:
10 zł/os

Możliwy udział w prelekcji po wykupieniu karnetu na Dni Otwarte:
50 zł/os – 1 dzień, 65 zł/os – 2 dni