Metoda ONE BRAIN sięga do przyczyn problemu i skutecznie usuwa różnego rodzaju problemy. W porównaniu do tradycyjnych metod pracy z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią daje bardzo szybko trwałe rezultaty.

W kursach One Brain należy uczestniczyć w określonym porządku, ponieważ wyższe stopnie bazują na umiejętnościach i wiedzy zdobytej na stopniach niższych, a materiały dla poszczególnych poziomów opracowywane są w oparciu o kursy poprzednie. ABY BYĆ STUDENTEM METODY ONE BRAIN, WYSTARCZY CHCIEĆ. Metoda jest ogólnodostępna, nie muszą Państwo spełniać żadnych warunków i posiadać specjalistycznych kwalifikacji.

ID-100139663

Dla kogo?

Metodę One Brain można studiować z wielu powodów:

  • pierwszy: aby zrobić coś dla siebie, tzn. pogłebić samoświadomość, wyzwolić się z ograniczeń, przywrócić wewnętrzną naturalną siłę i możliwość wyboru;
  • drugi: aby pracować z ludźmi i pomagać im w ich własnej wędrówce do siebie, czyli zostać Facylitatorem Metody One Brain;
  • trzeci: aby przekazywać zdobyte umiejętności i wiedzę innym, czyli stać się Instruktorem Metody One Brain.

ŚCIEŻKA KURSÓW ONE BRAIN

1. NARZĘDZIA PROFESJI (TOOLS OF THE TRADE) – 1 stopień wprowadza podstawowe techniki systemu One Brain: test mięśniowy, Barometr Zachowania, odblokowanie stresu emocjonalnego, regresję wiekową, testowanie czystego obwodu mięśnowego. (2 dni)

2. ONE BRAIN-KURS PODSTAWOWY (Basic ONE BRAIN) – 2 stopień przestawia system One Brain, szczegółowo opracowany program rozluźniania energetycznych blokad mózgu i ciała, które powodują zaburzenia uczenia się. (3 dni)

3. KOD CIAŁA (UNDER THE CODE) – 3 stopień objaśnia Struktury/Funkcje, by umożliwić nam zrozumienie, w jaki sposób rysy naszego ciała wpływają na instynktowne zachowanie i osobiste systemy przekonań. (4 dni)

4. ONE BRAIN-KURS DLA ZAAWANSOWANYCH (Advanced ONE BRAIN) – 4 stopień pogłębia znajomość systemu One Brain pod kątem poszerzenia wiedzy o emocjonalnych przyczynach dysleksji i technikach ich odblokowania. (4 dni)

5. GŁOŚNIEJSZE OD SŁÓW (LOUDER THAN WORDS) – 5 stopień pogłębia własne samopoznanie dotyczące instynktownej osobowości za pośrednictwem dalszych informacji o Strukturach/Funkcjach. (4 dni)

6. STRUKTURALNA NEUROLOGIA (STRUCTURAL NEUROLGY) – 6 stopień stanowi zakończenie cyklu nauki podstawowych technik używanych w systemie One Brain ze szczególnym uwzględnieniem esencjalnych energii mózgu/ciała. (4 dni)

7. ZWIĄZKI W ZAGROŻENIU (RELATIONSHIPS IN JEOPARDY) – 7 stopień rozwija samouświadomienie, uwalniając od niewłaściwego rozumienia przeszłości. Jest to pierwszy z trzech kursów kierowanych do kandydatów na Facylitatorów, aby pomóc im „stać się lepszymi” w sobie, dla siebie i we wszystich związkach. (4 dni)

8. OBWODY CIAŁA, BÓL I ZROZUMIENIE (BODY CIRCUITS PAIN and UNDERSTANDING) – 8 stopień prowadzi do zjednoczenia funkcjonowania ciała – współdziałania mięśni, myśli i pamięci. (4 dni)

9. DZIECIŃSTWO, SEKSUALNOŚĆ I STARZENIE SIĘ (CHILDHOOD, SEXUALITY and AGING)- 9 stopień jest wnikliwym zgłębieniem wpływu pierwszych siedmiu lat na całe nasze życie i pomaga znaleźć sposób, w jaki możemy zmienić ten wzorzec na inny- lepszy. (4 dni)

10. DORASTANIE, DOJRZAŁOŚĆ I MIŁOŚĆ (ADOLESCENCE, MATURITY and LOVE) – 10 stopień bada korzenie naszych osobistych i zawodowych sukcesów i niepowodzeń, na które wpłynęły nasze doświadczenia z drugiego i trzeciego siedmioletniego cyklu życia. Niektóre z tematów to: „Usługiwanie” i „Zemsta”. (4 dni)

11. KURS KONSULTANTA FACYLITATORA (CONSULTANT FACYLITATOR) – 11 stopień

12. ZACHŁANNOŚĆ, WINA A BÓG (GREED, GUILT&”GOD”) – 12 stopień pozwala zanurzyć się głęboko w warstwy naszego samozaprzeczania. Temat ten prowadzi do korzeni obojętności, która rodzi zachłanność, a zachłanność budzi poczucie winy. Wina natomiast odbiera nam osobistą odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w naszym życiu. (4 dni)

WAŻNE INFORMACJE

TERMINARZ

Kursy odbywają się raz w miesiącu.

PROWADZĄCA

Eliza Kurowska – Certyfikowana terapeutka One Brain.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

INWESTYCJA

Koszt pojedynczego kursu – 950zł