REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

1) Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez Formularz Zgłoszeniowy on-line.

2) Pierwszeństwo uczestnictwa w Konferencji mają osoby, które zgłosiły deklarację udziału poprzez Formularz Zgłoszeniowy on-line.

3) Osoby, które nie zgłosiły swojego udziału poprzez Formularz Zgłoszeniowy on-line, będą miały możliwość uczestnictwa w miarę ilości dostępnych miejsc na salach.

4) Ilość miejsc na udział w Konferencji jest ograniczona. Maksymalna ilość osób podczas Konferencji wynosi 500.

5) Osoby, które zgłoszą deklarację udziału powyżej limitu dostępnych miejsc w terminie 16 kwietnia 2016 r., zostaną poinformowane o najbliższych terminach konferencji z udziałem Pana Jerzego Zięby i w przypadku chęci uczestnictwa w którymś z podanych terminów, będą miały pierwszeństwo.

6) Płatność za udział możliwa jest w kilku formach:
* Gotówką w siedzibie Kuźni Zdrowia – Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych w Warszawie, ul. Rzymska 21 (wejście od ogrodu) w godzinach otwarcia do dn. 15.04.2016 r.
* Przelewem na konto: 04 1140 2004 0000 3502 7594 6616
tytułem: Imię i Nazwisko, „Wykład” lub „Seminarium”, bądź „Wykład i Seminarium” do dn. 15.04.2016
* Gotówką w dniu Konferencji, w miarę dostępności biletów
*Uwaga: wpłaty są bezzwrotne. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, bilet  przepada bądź można go odstąpić innej osobie. W przypadku odstąpienia biletu drugiej osobie, prosimy o zgłoszenie tego mailowo na adres: kuznia-zdrowia@kuznia-zdrowia.pl oraz podanie godności nowego Uczestnika tak, aby mógł być wciągnięty na listę rejestracyjną.

7) Możliwe jest uzyskanie faktury za uczestnictwo w Konferencji po zgłoszeniu danych podczas rejestracji wyłącznie w dniu Konferencji.

8) Poprzez „Rejestrację” uważa się zgłoszenie deklaracji udziału w Konferencji oraz wniesienie opłaty.

9) Zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez formularz on-line nie jest tożsame z rejestracją Uczestnika.

10) Konferencja odbywa się w dwóch częściach płatnych odpowiednio:
WYKŁAD – 20 zł/os,
SEMINARIUM – 150 zł/os
WYKŁAD + SEMINARIUM – 170/os

11) Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mają zapewnione wejście bezpłatnie, jednak do zagwarantowania miejsca konieczne jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez formularz on-line (patrz pkt. 1. niniejszego Regulaminu).

12) Osoby towarzyszące osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich wnoszą pełną opłatę
za uczestnictwo w Konferencji.

13) Studenci medycyny, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, mają zapewnione wejście bezpłatnie, jednak do zagwarantowania miejsca konieczne jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez formularz on-line (patrz pkt. 1. niniejszego Regulaminu)

14) Rejestracja uczestników rozpoczyna się w dniu Konferencji od godz. 8.00 i trwa do godz. 9.45.
Po tym czasie rejestracja będzie zamknięta.

15) Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie oraz zapis cyfrowy Konferencji.

16) Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane gromadzone w procesie rejestracji, będą wykorzystywane w celu obsługi Konferencji i komunikacji z jej Uczestnikami. Operatorem bazy jest Kuźnia Zdrowia – Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych.

17) Podczas części drugiej Konferencji – SEMINARIUM – obowiązuje całkowity zakaz nagrywania oraz fotografowania.

18) Podczas Konferencji obowiązuje zakaz wnoszenia na sale jedzenia oraz napojów innych niż woda.

20) Organizator Konferencji zapewnia przerwy kawowe podczas Konferencji oraz wodę do picia; na miejscu istnieje możliwość wykupienia wyżywienia we własnym zakresie.

21) W dniu Konferencji Organizator Konferencji zapewnia możliwość zakupu książki Jerzego Zięby „Ukryte Terapie” o wartości 47 zł , jak również i innych polecanych książek, suplementów diety itp.

22) W przypadku jakichkolwiek zmian, osoby zgłaszające swój udział, zostaną poinformowane o nich via e-mail.

23) Konferencja odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 r. w budynku nr 21 Auditorium Maximum UKSW w Warszawie przy ul. Wójcickiego 1/3 w godzinach 10.00-22.00.

24) Głównym Organizatorem Konferencji jest Kuźnia Zdrowia – Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych w Warszawie.