REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONFERENCJI: EMOCJE W STRESIE
1) Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez Formularz Zgłoszeniowy on-line oraz wniesienie pełnej opłaty za uczestnictwo.
2) Pierwszeństwo uczestnictwa w Konferencji mają osoby, które zgłosiły deklarację udziału poprzez Formularz Zgłoszeniowy on-line i wniosły opłatę.
3) Osoby, które nie zgłosiły swojego udziału poprzez Formularz Zgłoszeniowy on-line, będą miały możliwość uczestnictwa w miarę ilości dostępnych miejsc na sali.
4) Ilość miejsc na udział w Konferencji jest ograniczona. Maksymalna ilość osób podczas Konferencji wynosi 240.
5) Osoby, które zgłoszą deklarację udziału powyżej limitu dostępnych miejsc w terminie 23 stycznia 2017 r., zostaną poinformowane o najbliższych terminach podobnych konferencji i w przypadku chęci uczestnictwa w którymś z podanych terminów, będą miały pierwszeństwo.
6) Płatność za udział możliwa jest w kilku formach:
* Gotówką lub kartą w siedzibie Kuźni Zdrowia – Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych w Warszawie, ul. Rzymska 21 (wejście od ogrodu) w godzinach otwarcia do dn. 20.01.2017 r.
* Przelewem na konto: 04 1140 2004 0000 3502 7594 6616
tytułem: Imię i Nazwisko, „KONFERENCJA-EMOCJE W STRESIE” do dn. 20.01.2017 r.
* Gotówką w dniu Konferencji, w miarę dostępności miejsc
*Uwaga: ze względu na niską cenę opłaty za uczestnictwo wpłaty mają charakter zadatku i są bezzwrotne. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, miejsce przepada bądź można je odstąpić innej osobie. W przypadku odstąpienia miejsca drugiej osobie, prosimy o zgłoszenie tego mailowo na adres: kuznia-zdrowia@kuznia-zdrowia.pl oraz podanie godności nowego Uczestnika tak, aby mógł być wciągnięty na listę rejestracyjną.
7) Możliwe jest uzyskanie faktury za uczestnictwo w Konferencji po zgłoszeniu danych poprzez Formularz Zgłoszeniowy on-line.
8) Poprzez „Rejestrację” uważa się zgłoszenie deklaracji udziału w Konferencji oraz wniesienie opłaty i odebranie opaski identyfikacyjnej.
9) Zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez Formularz on-line nie jest tożsame z rejestracją Uczestnika.
10) Rejestracja uczestników rozpoczyna się w dniu Konferencji od godz. 14.00 i trwa do godz. 14.45. Po tym czasie rejestracja będzie zamknięta.
11) Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie oraz zapis cyfrowy Konferencji.
12) Uczestnictwo w Konferencji jest możliwe wyłącznie po okazaniu opaski identyfikacyjnej.
13) Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane gromadzone w procesie rejestracji, będą wykorzystywane w celu obsługi Konferencji i komunikacji z jej Uczestnikami. Operatorem bazy jest Kuźnia Zdrowia 1 Magdalena Wdowiak.
14) Podczas Konferencji obowiązuje całkowity zakaz nagrywania oraz fotografowania.
15) Podczas Konferencji obowiązuje zakaz wnoszenia na salę jedzenia oraz napojów innych niż woda.
16) Organizator Konferencji nie zapewnia przerw kawowych podczas Konferencji; na miejscu istnieje możliwość wykupienia wyżywienia we własnym zakresie.
17) W dniu Konferencji Organizator zapewnia możliwość zakupu książek tematycznie związanych z programem Konferencji.
18) W przypadku jakichkolwiek zmian, osoby zgłaszające swój udział, zostaną poinformowane o nich via e-mail.
19) Konferencja odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. w budynku Biblioteki Narodowej, Wejście A, Sala Kinowa, przy Al. Niepodległości 213 w Warszawie w godzinach 15.00-19.00.
20) Głównym Organizatorem Konferencji jest Kuźnia Zdrowia 1 Magdalena Wdowiak.