Tomasz GrzymkowskiTERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA

    Zajmuje się terapią kręgosłupa przy pomocy miękkich technik manualnych, ortobionomi i masażu. Od wielu lat jego pasją jest terapia psychosomatyczna, która po poznaniu Biologii Totalnej/Recall Healing ukazała mu logikę i mądrość praw natury. Stosuje interpretację wzajemnych związków między dolegliwościami ciała, emocji i umysłu (także w połączeniu z analizą snów).

    Od 2000r w sposób szczególny w obszarze jego działań zaistniała rehabilitacja dzieci z zaburzeniami neurologicznymi takimi jak autyzm, ADHD, epilepsja, porażenie mózgowe, mutyzm itp. Początkowo w pracy tej stosował jedynie terapię czaszkowo-krzyżową, ale po włączeniu do praktyki metody Recall Healing efekty w niespotykany sposób poprawiły się.

    Metody pracy, które stosuje w pracy terapeutycznej: terapia czaszkowo-krzyżowa, terapia Biologii Totalnej/Recall Healing, masaż leczniczy i terapia manualna kręgosłupa, ortobionomia, terapia polarity, konsultacje rozwoju osobistego i komunikacji niewerbalnej, dla kobiet troszczących się o swoją urodę wykonuje lifting twarzy metodą Stanleya Rosenberga.

    Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

    Terapia krzyżowo-czaszkowa (inaczej zwana craniosacralną)  to delikatna, nieinwazyjna metoda pracy z ciałem, której zadaniem jest przywrócenie naturalnej pulsacji płynu mózgowo-rdzeniowego. Podczas zabiegu doświadczony terapeuta wyczuwa wszystkie mikronapięcia i nieprawidłowości w strukturach oraz ruchach tkanek i za pomocą subtelnego dotyku umożliwia przywrócenie właściwego rytmu tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego człowieka…WIĘCEJ INFORMACJI >>