Zapraszamy na długo oczekiwane warsztaty w celu uwalniania emocji, pamięci komórkowej i stresu komórkowego u dorosłych oraz u dzieci.

Jest to kurs kinezjologii specjalistycznej (zintegrowany umysł) z zastosowaniem metody ONE BRAIN, kinezjologii edukacyjnej, dotyku dla zdrowia, pracy z meridianami i w obwodach ciała.

1

Jak to działa?

Każda informacja zapisywana jest w pamięci komórkowej ciała i tam jest przechowywana. Negatywne emocje wywołane przez nieprzyjemne doświadczenia blokują przepływ energii na poziomie mózgu i odpowiedniej części ciała. W rezultacie pojawiają się dysfunkcje fizyczne i psychiczne, brak komunikacji pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgu, a także pomiędzy przednią i tylną częścią mózgu, zaś lęk i strach programuje w mózgu „białe plamy”.

Przy zastosowaniu tej metody zostają skutecznie odblokowane przeżycia, negatywne emocje, traumatyczne wydarzenia.

Można pracować z
* stres szkolny
* trudności w nauce
* dysleksja, dysgrafią
* problemy rodzinne i w związkach
* konflikty w pracy oraz w szkol

Można ta metodą usunąć daną blokadę , uwolnić stres, strach i ból z danego wspomnienia, wprowadzić normalny obieg energii i odzyskać potencjał własnego mózgu. Zastosowane korekcje w sposób świadomy aktywizują cały system umysł/ciało, stymulując aktywność układu nerwowego we wszystkich jego częściach osłabiając reakcję walki/ucieczki.

Metoda ONE BRAIN sięga do przyczyn problemu i skutecznie usuwa różnego rodzaju problemy. W porównaniu do tradycyjnych metod pracy z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią daje bardzo szybko trwałe rezultaty.

Dla kogo:

+ dla osób, które chcą nauczyć się metody i pomagać dzieciom uwalniać stres szkolny,
+ dla rodziców, którzy chcą pomagać własnym dzieciom
+ dla każdej dorosłej osoby, która chce zmienić negatywne zapisy w pamięci komórkowej, uwolnić własne programy, traumy, negatywne doświadczenia życiowe, wewnętrzne blokady itp.

Początek zajęć: 17-18.10.2015 (pierwsza część)

Kurs podstawowy I część – 1 weekend (sobota 10-17.00 z przerwą obiadową w godz. 13.00-14.00, niedziela 9.30-15.30)

Testy wstępne: na zablokowanie, przeładowanie, polaryzację, test meridianów, zezwolenie – zgoda na prace z klientem, gotowość na uczestnictwo w testowaniu.

Testowanie czystego obwodu mięśni: naramienny przedni, nadgrzebieniowy, najszerszy grzbietu, czworogłowy uda

Ćwiczenia w grupach dwu osobowych

Kurs podstawowy II część – 1 weekend (sobota 10-17.00 z przerwą obiadową w godz. 13.00-14.00, niedziela 10-16)
– termin do ustalenia przez grupę w dniach 17-18.10.2015

NEŁ – Negatywny Ładunek Emocjonalny – stres związany z problemem (tzw. samozwątpienie)
PEŁ – Pozytywny Ładunek Emocjonalny – gotowość do zmiany
Barometr zachowań: świadomości, podświadomość, ciało fizyczne
Praca w czasie teraźniejszym
Defuzja (rozluźnienie, odblokowanie, uchwyt czołowo-potyliczny)
Wyobraźnia twórcza: zmiana obrazu
Influzja (zmiana negatywnych emocji na pozytywna informację)

Kurs podstawowy III część – 1 weekend (sobota 10-17.00 z przerwą obiadową w godz. 13.00-14.00, niedziela 10-16) –
termin do ustalenia przez grupę

Barometr zachowań w świadomości, podświadomości, w ciele fizycznym
Problemy związane z dysleksją, stresem szkolnym, niechęcią do nauki
Pierwszy obwód – Elektryczny (korekcja w czasie teraźniejszym uwalniająca problemy szkolne oraz życiowe w związkach, rodzinie)
1. Przepływ poprzeczny – aura
2. Kość gnykowa
3. Pojmowanie czytania
4. Krzyżowe programowanie
5. Zwarcie oczu
6. Zwarcie uszu
7. Alfabet/liczenie
8. Krzyżowanie linii środka
Kolejne cztery obwody

Ćwiczenia w parach, odblokowanie własnych problemów, stresów, przeżyć emocjonalnych.

Kurs podstawowy obejmuje 3 weekendy,

Prowadząca: mgr Barbara Pietrak
„Jestem nauczycielem, terapeutką specjalizującą się w metodzie One Brain. Posiadam certyfikat facilitatora tej metody, prowadzę kursy oraz sesje indywidualne. W Polsce metody uczyła Carol Hontz bezpośrednio kształcona przez jej twórców: Daniel Whitseide, Gordon Stokes, Candce Callway i delegowana przez nich do prowadzenia szkoleo w Europie. Szkolenie trwało 2,5 roku, dwanaście podstawowych tematycznych kursów, dwa dodatkowe ponadpodstawowe oraz jedenaście monograficznych ukierunkowanych na jeden konkretny problem. W trakcie nauki uczestnicy kursów poddani byli swoistej terapii opartej na praktycznym zastosowaniu metody przez nas i dla nas samych. Pierwsze dwa kursy poświęcone były problemom związanym z trudnościami w nauce, stresom szkolnym, dysleksją, dysgrafią. Następne zajmowały się strukturami i pozwalały zrozumieć, w jaki sposób rysy twarzy „fizjonomia” wpływa na instynktowne zachowanie człowieka. Dalsze kursy pogłębiały wiedzę z zakresu struktur, pozwalały na samopoznanie, samouświadomienie i zrozumienie jak przeszłość może wpływać na przyszłość.

Kursy pt. Dzieciństwo, Dorastanie, Miłość i seksualność, Dojrzałość i Starzenie się badały korzenie osobistych niepowodzeń i pozwalały na głębsze wymiary odblokować. W Polsce całość szkolenia ukończyło zaledwie kilka osób.
Od kilkunastu lat poznaję różne metody terapeutyczne wywodzące się z psychologii i pracy z ciałem, kinezjologii, poszukuję w ludzkiej psychice ukrytych możliwości i zasobów.
Brałam również udział w warsztacie metodycznym na temat dysleksji i zaspokojeniu potrzeb ucznia dyslektycznego ze strony szkoły, zajęciach prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Na zakończenie chcę dodać, że w pracy mojej wspiera mnie zawsze, kiedy tego potrzebuję, Pani dr Irena Janowska, psychoterapeuta, doświadczony psycholog i klinicysta.”

GDZIE:
Kuźnia Zdrowia – Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych
ul. Rzymska 21 (wejście od ogrodu)

KIEDY:
17-18.10.2015 r. – I termin
kolejne terminy w odstępie 2-4 tygodni, weekendy

INWESTYCJA:
koszt zajęć za 1 weekend (sobota, niedziela) wynosi 390 zł/os
płatność gotówką

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISY:
Kuźnia Zdrowia – tel. 22 243 11 21
kuznia-zdrowia@kuznia-zdrowia.pl

Serdecznie zapraszamy!