Terapia krzyżowo-czaszkowa (inaczej zwana craniosacralną) to delikatna, nieinwazyjna metoda pracy z ciałem, której zadaniem jest przywrócenie naturalnej pulsacji płynu mózgowo-rdzeniowego. Dr Sutherland nazwał ten rytm „oddechem życia”, a jego zaburzenie pod wpływem rozmaitych czynników np. stresu, urazów, traumatycznych przeżyć itp., może powodować nieprawidłowości pracy układu nerwowego, hormonalnego, immunologicznego i in. Podczas zabiegu doświadczony terapeuta wyczuwa wszystkie mikronapięcia i nieprawidłowości w strukturach oraz ruchach tkanek i za pomocą subtelnego dotyku umożliwia przywrócenie właściwego rytmu tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego człowieka, co w konsekwencji pozwala na odzyskanie stanu równowagi całego organizmu.

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH NALEŻY STOSOWAĆ TERAPIĘ KRZYŻOWO-CZASZKOWĄ?

1. Przy urazach czaszki i wynikających z tego bólach głowy, trudności z koncentracją, zapamiętywaniem itp.;
2. Przymigrenachibólachgłowyniewiadomegopochodzenia;
3. Przy stresie i urazach psychicznych;
4. Przynadmiernymwysiłkufizycznym,psychicznymiintelektualnym;
5. Przy uszkodzeniach okołoporodowych i związanych z porodem przeżyciach o charakterze traumatyzującym.

Wymienione przyczyny mogą doprowadzić do powstania następujących objawów: bólów głowy i migren, zaburzeń wzroku, słuchu i równowagi, schorzeń zatok przynosowych i ucha środkowego, szumów w uchu, zaburzeń emocjonalnych, mentalnych i rozwojowych (z tego też tytułu celowe jest stosowanie jej u osób z nieznacznym niedorozwojem umysłowym), zaburzeń koncentracji, pamięci i sprawności uczenia się, bezsenności, a nawet dysfunkcji narządu ruchu i organów wewnętrznych.

FIZJOLOGICZNE PODSTAWY PRZEPROWADZANIA TERAPII

Jak wiadomo nasz mózg jest zanurzony w płynie mózgowo-rdzeniowym. Płyn ten podlega cyklicznym procesom odnowy głównie poprzez filtrację części osocza krwi w ilości ok. 0,5 cm3 na minutę. Omywa on nie tylko mózg, ale i rdzeń kręgowy przemieszczając się „tam i z powrotem” dzięki mechanizmowi tzw. „pompy czaszkowo-krzyżowej”. W trakcie wdechu przepona kurczy się i obniża, kierując narządy wewnętrzne w stronę miednicy i krzyża, przy czym jednocześnie spłaszczają się fizjologiczne krzywizny kręgosłupa. Mechanizm ten wypycha płyn w kierunku czaszki. Komory mózgowia rozszerzając się przyjmują jego zwiększoną ilość, zaś powstające w ten sposób zwiększone ciśnienie śródczaszkowe powoduje, że kości czaszki rozsuwają się nieznacznie od siebie na szwach czaszkowych. Podczas wydechu obserwujemy mechanizm odwrotny: narządy wewnętrzne powracają do ich naturalnego położenia, fizjologiczne krzywizny kręgosłupa zostają przywrócone, co powoduje powrót płynu „w dół” i ponowne zbliżenie się do siebie kości czaszki.

Cykl ten jest naturalny i przebiega w organizmie każdego zdrowego człowieka, a przedmiotowa terapia wykorzystuje go tylko do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości. Jak wykazały badania w czasie takiego cyklu obwód czaszki może zwiększyć się nawet o 3 mm.

Kiedy organizm ludzki znajduje się w stanie stresu, którego nie ma możliwości ani skutecznie rozładować, ani się do niego dostosować, mogą powstać tzw. dystorsje czaszkowe, czyli niekorzystne zmiany struktur czaszkowych. W następstwie zmiany te prowadzą do ograniczenia dopływu krwi do mózgu, czego skutkiem jest jego niedotlenienie i zmniejszenie ilości substancji odżywczych (bóle głowy, migreny).

Przy mechanicznych urazach głowy mogą również nastąpić przemieszczenia kości czaszkowych prowadzące czasami do ucisku na któryś z 12 nerwów czaszkowych. Następstwem tego jest często upośledzenie lub nawet całkowite zablokowanie pracy nerwu.

Podstawy dla przedmiotowej terapii stworzył doktor osteopatii William G. Sutherland, który jako pierwszy spostrzegł zjawisko rozszerzania i zmniejszania się czaszki już w 1899r. Natomiast usystematyzowanie całego postępowania terapeutycznego zawdzięczamy amerykańskiemu dok. M.B. De Jarnette oraz współczesnemu lekarzowi J.Upledger’owi.

EFEKTY

U osób, które w wyniku wypadku doznały przemieszczenia kości (zmiana kształtu głowy) może nastąpić znaczne odwrócenie tych następstw, a w niektórych przypadkach nawet przywrócenie pierwotnego kształtu głowy.

Bóle głowy i rozchwianie emocjonalne po uderzeniu w tył samochodu (tzw. „efekt bicza”) bezpowrotnie przemija po kilku zabiegach.

Osoba poddająca się takim zabiegom przeważnie już po pierwszym spotkaniu czuje się „jak nowonarodzona”, pozbywa się bowiem tak powszechnego dziś szczególnie wśród osób pracujących umysłowo, odczucia „ciężkiej głowy”. Jest to zatem również doskonała metoda profilaktyczna dla osób zdrowych mająca na celu zarówno uwolnienie się od stresów jak i likwidację napięć zarówno w ośrodkowym jak i obwodowym układzie nerwowym.

„Brak koncentracji, bóle głowy, migreny, urazy głowy, stres, urazy okołoporodowe, szumy uszne, trudności ze snem – to tylko nieliczne dolegliwości, w których terapia czaszkowo-krzyżowa może być skutecznym remedium. Jest to delikatny zabieg osteopatyczny przeprowadzany na głowie i kręgosłupie. Wykorzystujemy do tego naturalny mechanizm związany z wydzielaniem płynu mózgowo-rdzeniowego w naszej czaszce. To właśnie temu płynowi zawdzięczamy ciągłą regenerację naszego mózgu i całego układu nerwowego. Kiedy płyn wydziela się, wypełnia naszą głowę i doprowadza do niewielkiego jej powiększenia. Nasza czaszka nie jest zrośniętą puszką. Pod wpływem tego procesu rozszerza się, ponieważ napierający od środka płyn rozsuwa poszczególne kości na szwach czaszkowych. Nasza głowa pracuje jak serce pompując płyn dookoła mózgu i do kręgosłupa. Dzięki tak delikatnemu uciskowi uzyskujemy niezwykle kojący i wyciszający skutek w naszym wnętrzu. A zawdzięczamy to tylko temu, że nasz mózg dostaje wtedy zwiększone ilości tlenu, krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. To sprawia, że prawie wszyscy w czasie zabiegu pogrążają się w głębokim śnie. Życzę błogich snów!”

/Tomasz Grzymkowski/

 

Czas trwania sesji Koszt Zapisy
75 min 130 złkarnet na 5 sesji – 10% rabatu grzymek@op.pl, tel.: 502 068 095Uwagi: płatność gotówką